Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣΣτον Πειραιά σήμερα Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 20:00, στα γραφεία του Σωματείου συνήλθε σε συνεδρίαση σύμφωνα με το καταστατικό το νεοεκλεγέν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.10.2021 Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόσκληση του εκλεγέντος Προέδρου κ. Ιωάννη Μακρυγιάννη.

Μετά από ανοιχτή ψηφοφορία μεταξύ των μελών του Δ.Σ., το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέλεξε ομόφωνα από τα μέλη του τους κατωτέρω για να καταλάβουν τα αντίστοιχα αξιώματα:


Ιωάννης Μακρυγιάννης Πρόεδρος


Νικόλαος Δελαγραμμάτικας Α΄ Αντιπρόεδρος

Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης Β΄ Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Κωνσταντίνου Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Ρεβίδης Ταμίας

Αλέξανδρος Γιοβάς Ειδικός Γραμματέας

Αναστάσιος Βερέβης Γενικός Αρχηγός

Γεώργιος Ανυφαντής Σύμβουλος

Δημήτριος Γιαννουλάτος Σύμβουλος

Σταματία Δραμηλαράκη Σύμβουλος

Άγγελος Ζαννής Σύμβουλος

Νικόλαος Ηλιόπουλος Σύμβουλος

Παναγιώτης Μακρυγιάννης Σύμβουλος

Φωτεινή Σκορδαρά Σύμβουλος

Εμμανουήλ Σταυρακάκης ΣύμβουλοςLast Updated on Friday, 05 November 2021 14:37