Μία προσφορά του ΟΠΑΝ του Δήμου μας !!

Μία, ακόμη, πολύ ωραία πρωτοβουλία 

του ΟΠΑΝ του Δήμου μας !!

ΟΛΟΙ χρειαζόμαστε περισσότερη

κίνηση στις μέρες μας,

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ !!