Κυκλοφόρησαν οι ΚΑΡΤΕΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ για τα ΜΕΛΗ του ΠΟΡΦΥΡΑ.

Κυκλοφόρησαν οι Κάρτες Διαρκείας των Μελών και των

Φίλων του ΠΟΡΦΥΡΑ !!

Μπορείτε να τις προμηθευτείτε από τα γραφεία του

Ομίλου 210 4181780