ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΟΦ ΠΟΡΦΥΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

"ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΡΕΑΤΤΥΔΟΣ"

καλεί τα μέλη του Ομίλου σε

Τακτική Γενική Συνέλευση,

την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

και ώρα 15.30, στα γραφεία του Συλλόγου

στο ανοικτό γήπεδο επί της Ακτής Θεμιστοκλέους 130,

με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : 


1. Έγκριση πρακτικών Γ.Σ. 23.07.2020 και 26.09.2021.

2. Ενημέρωση μελών από το Δ.Σ. – Διοικητικός απολογισμός περιόδου 23.07.2020 – 31.12.2020 και 01.01.2021 - 20.10.2021.

3. Παρουσίαση απολογισμού χρηματικής διαχείρισης περιόδου 01.01.2020 - 31.12.2020.

4. Προϋπολογισμός περιόδου 1.1.2020 – 31.12.2021.

5. Έγκριση Διοικητικού απολογισμού και απολογισμού χρηματικής διαχείρισης και απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Διάφορα θέματα

7. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα και ώρα 17.30 στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Για τη συμμετοχή στις εκλογές θα πρέπει τα μέλη να έχουν καταβάλει τη συνδρομή των ετών 2020 και 2021.

Όσοι από τα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα παρακαλούνται να παραδώσουν σχετική αίτηση στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 20.00 προκειμένου να καταστεί δυνατή η έγκαιρη εκτύπωση των ψηφοδελτίων.

Κατά τη Γενική Συνέλευση θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα.

Παράκληση προς τα μέλη για την πιστή συμμόρφωσή τους.


Πειραιάς, 5 Οκτωβρίου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

O Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας

    Ιωάννης Μακρυγιάννης         Γιώργος Κωνσταντίνου

Last Updated on Monday, 18 October 2021 10:38