ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ !!


Η Διοίκηση και το τεχνικό προσωπικό του ΠΟΡΦΥΡΑ

εύχονται στα Πορφυρόπαιδα όπως και σε ΟΛΑ τα παιδιά


ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ !!