Ξεκινούν τα Τμήματα υποδομών του Μπάσκετ !!

Ολοκληρώνονται από την πλευρά του

Ομίλου μας οι προϋποθέσεις

που έχουν τεθεί από τη ΓΓΑ και τον ΕΟΔΥ

σχετικά με την αθλητική προετοιμασία σε

ανοικτούς και κλειστούς χώρους,

λόγω του covid-19.


Τις επόμενες ημέρες και μόλις

οριστικοποιηθούν οι συμμετοχές των 

αθλητών μας, θα ανακοινωθεί

σχετικό πρόγραμμα !!